entrar


entrar
1. intr 1) влизам; 2) помествам се, събирам се, влизам в нещо; 3) ставам (за дреха, обувка); 4) вливам се (за река); 5) приет съм, имам достъп; 6) започвам; 7) постъпвам (пари, суми); 8) забивам се, прониквам (гвоздей в стената; куршум в плът); 9) прен. настъпвам (годишно време); 10) встъпвам (в длъжност); 11) бикоб. нападам (бик); 12) воен. влизам като победител; 13) муз. запявам или започвам да свиря в определен момент; 14) прен. влияя, вмъквам се някому в душата; 15) включвам се в сделка, съзаклятие и др.; 16) прен. с предл. en и същ. име: започвам да изпитвам: entrar en calor започва да ми става топло; entrar en deseo започвам да желая; 17) с предл. a: влизам във владение, започвам: entrar a reinar започвам да царувам; 18) прен. вземам участие, влизам в състава, част съм от нещо; 19) прен. приемам се, навлизам (обичай, мода и др); 20) прен. започвам с (за книга, текст); 21) прен. чувствам се, изпитвам се (за чувство); проявявам се (за болест); 22) прен. използвам се; entra tanto pano en un vestido за една рокля отива толкова плат; 23) мор. настигам преследван кораб; 2. tr 1) въвеждам някого (в общество); 2) вкарвам, прибирам вътре; 3) стеснявам, скъсявам (дреха); 4) нападам; 5) спорт. нападам, отнемам топката; 3. prnl намъквам се, вмъквам се някъде; ahora entro yo сега е мой ред; entrar bien una cosa подходящо, уместно нещо; entrar bien (mal) en una cosa одобрявам (не се съгласявам) с това, което другият казва или прави; entrar uno dentro (en) sí mismo обмислям поведението си; no entrarle a uno una cosa а) не одобрявам нещо; б) не разбирам; no entrarle a uno una persona прен., разг. неприятен, антипатичен ми е; no entrar ni salir en una cosa прен., разг. не вземам участие, нямам нищо общо.

Diccionario español-búlgaro. 2014.

Look at other dictionaries:

 • entrar — verbo intransitivo 1. Pasar (una persona o una cosa) al interior de [una cosa o un lugar] a través de [otra cosa]: Entraron en el salón. Entraron por la puerta d …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • entrar — (Del lat. intrāre). 1. intr. Ir o pasar de fuera adentro. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.) 2. Pasar por una parte para introducirse en otra. Entrar por la puerta, por la ventana. 3. Dicho de una cosa: Encajar o poderse meter en otra, o dentro… …   Diccionario de la lengua española

 • entrar — 1. ‘Ir o pasar de fuera adentro’. Es intransitivo y el complemento que expresa el lugar, real o figurado, en el que entra el sujeto puede ir precedido de en preposición preferida en España o de a preposición preferida en América : «Felícitas… …   Diccionario panhispánico de dudas

 • entrar — Se conjuga como: amar Infinitivo: Gerundio: Participio: entrar entrando entrado     Indicativo   presente imperfecto pretérito futuro condicional yo tú él, ella, Ud. nosotros vosotros ellos, ellas, Uds. entro entras entra entramos entráis entran… …   Wordreference Spanish Conjugations Dictionary

 • entrar — v. intr. 1. Dar entrada, ingressar. 2. Penetrar. 3. Começar; principiar. 4. Invadir. 5. Desaguar, desembocar. 6. Contribuir. 7. Pagar ou apresentar a cota que lhe toca. 8. Ser contado ou incluído. 9. entrar em si: considerar melhor; considerar… …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • entrar — (Del lat. intrare.) ► verbo intransitivo 1 Pasar adentro o al interior de un lugar: ■ entró en la tienda como un vendaval. SINÓNIMO penetrar adentrarse ANTÓNIMO salir 2 Poder colocarse o encajar una cosa en otra: ■ los pantalones no me entran …   Enciclopedia Universal

 • entrar — v intr (Se conjuga como amar) 1 Pasar algo o alguien desde afuera hacia adentro de algo: entrar a la casa, entrar al coche, entrar en la caja 2 Poderse meter o introducir algo en otra cosa o ajustar con ella: entrar la llave en la cerradura,… …   Español en México

 • entrar — entrou com ele na sala; ele está a entrar connosco. tr. entrar as hostes inimigas. intr. entrar em entrou em casa; entrar no bolso a alguém; isso entrou me no bolso. entrar para entrou para um convento; entrou para a sala. entrar de entrou de lá… …   Dicionario dos verbos portugueses

 • entrar — {{#}}{{LM E15440}}{{〓}} {{ConjE15440}}{{\}}CONJUGACIÓN{{/}}{{SynE15842}} {{[}}entrar{{]}} ‹en·trar› {{《}}▍ v.{{》}} {{<}}1{{>}} Ir o pasar de fuera adentro o al interior: • Según la policía, el ladrón entró por la ventana.{{○}} {{<}}2{{>}}… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • entrar a — comenzar; iniciar; intentar cf. ponerse a, dentrar; entró a trabajar el diez de marzo , señora, tenemos que entrar a picar en su baño para arreglar esta cañería , voy a tener que entrar a estudiar más en serio si quiero salvar este año , entremos …   Diccionario de chileno actual

 • entrar — v. tratar de entablar amistad. ❙ «Supongo que esperar a que me entre alguien con una frase menos tópica que la que tú acabas de utilizar.» Lucía Etxebarría, Beatriz y los cuerpos celestes. ❙ «...no están dispuestos a llevarse un corte y antes de… …   Diccionario del Argot "El Sohez"


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.